Deelnemersverklaring

Met het invullen van de deelnemersverklaring geeft u de onderzoekers toestemming om in de toekomst de volgende bronnen van informatie bij de Hebon studie te betrekken:
  • Ziekte- of medicijnregistraties die landelijk of regionaal worden bijgehouden. Het gaat om de Kanker­registratie (informatie over kanker), PALGA (uitslagen van weefselonderzoek), Prismant (ontslag diagnose ziekenhuis), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (doodsoorzaken), en bv. Mondriaan (medicijngebruik). Allen van groot belang om de gezondheid op de lange termijn te evalueren.
  • Medische dossiers. Alleen gegevens en beeldmateriaal over screening (zoals MRI beelden, mammogrammen), langdurig medicijngebruik, preventieve ingrepen en kankerbehandelingen worden eventueel nagevraagd.
  • Lichaamsmateriaal (bloed en/of weefsel) op te vragen en te onderzoeken in het kader van de doelstellingen van Hebon (zie: ‘Waarom is het belangrijk mee te doen’)
Ook vragen wij uw toestemming om de gecodeerde gegevens (zonder naam en adres) op te nemen in een landelijk onderzoeksbestand en om met deze gegevens en het lichaamsmateriaal samen te werken met collega’s in het buitenland. Hierdoor is het mogelijk de grote aantallen te verkrijgen die nodig zijn voor dit type onderzoek.

Klik hier om verder te lezen hoe u kunt deelnemen aan de Hebon studie.

Lees verder onder Vragenlijst