Op maandag 22 juli is het niet mogelijk om in te loggen wegens onderhoud. Onze excuses voor het ongemak.

HOP aanvraag

Het doel van de Hebon studie is om wetenschappelijk onderzoek naar erfelijke borst- en eierstokkanker mogelijk te maken. Wetenschappers kunnen onderzoek doen met de gegevens die worden verzameld in de Hebon studie. Om deze gegevens te ontvangen, dienen de onderzoekers eerst een onderzoeksvoorstel in. Op deze pagina kunnen onderzoekers lezen hoe zij een HOP (Hebon Onderzoek Plan) kunnen indienen en met welke praktische zaken zij rekening moeten houden.

Via ons online HOP formulier kan een Hebon onderzoeksvoorstel worden ingediend. Bij deze aanvraag moet ook iemand van Hebon betrokken zijn. Er zijn vier Stuurgroepen per jaar waar HOP aanvragen worden beoordeeld. In onderstaande tabel worden de verschillende deadlines voor 2024 weergegeven.

Download hier alvast de vragen die worden gesteld in het online formulier voor de HOP aanvraag.

Na het indienen van de HOP aanvraag zal deze de eerstvolgende Hebon Stuurgroepvergadering worden beoordeeld. Alvorens de Stuurgroepvergadering zal de HOP commissie, bestaande uit een aantal Stuurgroepleden, een advies voorbereiden. Ongeveer een week na de Stuurgroep ontvangt de onderzoeker de beoordeling van de Stuurgroepleden en of er eventueel aanvullende gegevens nodig zijn om de beoordeling definitief te maken. Indien de Stuurgroep positief heeft beoordeeld, zal de datalevering in overleg met de HOP onderzoeker worden bepaald.

Auteurschappen

Na datalevering en gebruik van de Hebon onderzoeksdata moet een HOP onderzoeker rekening houden met de Hebon auteurschappen. Bij de verdeling van het auteurschap en co-auteurschap van de voorgenomen publicatie(s) geldt, overeenkomstig met de Richtlijnen van het International Committee of de Medical Journals Editors:

  • dat er een vertegenwoordiger per centrum wordt toegevoegd;
  • 'Hebon' wordt genoemd: de Stuurgroepsleden op moment van submitten, inclusief acknowledgements naar funding organisaties;
  • een vertegenwoordiger van degenen die verantwoordelijk waren voor de verzameling van een substantieel deel van de gebruikte onderzoeksdata, als co-auteur worden opgenomen, tenzij hiervan door de betrokkene wordt afgezien

Hierbij wordt ernaar gestreefd dat 'Hebon' en alle centra vertegenwoordigd zijn bij papers op Hebon data voorzover volgens de richtlijnen van tijdschriften dat mogelijk is. Bij internationale papers gaat 'Hebon' voor een natuurlijke persoon, dus als één auteur geleverd mag worden, is dat HEBON. Bij twee auteurs is dat 'Hebon' en de betrokken projectleider en bij drie of meer auteurs: HEBON, projectleider en vertegenwoordiger(s) van de centra volgens een verdeling die gewogen wordt naar het betreffende aantal deelnemers in de studie. Als het niet mogelijk is 'Hebon' als auteur op te nemen door aanpassing van regels van het betreffende tijdschrift of de internationale samenwerking, dan zal het dagelijks bestuur hierin een weloverwogen beslissing in nemen.

De meest actuele gegevens van de Stuurgroep, inclusief de funding en acknowledgements, kunnen worden opgevraagd via hebon@nki.nl.

Let op! Per ingang van januari 2024 wordt er voor elke goedgekeurde HOP aanvraag een financiële bijdrage gevraagd. Heb je verder nog vragen? Mail dan naar hebon@nki.nl.