Waarom is het belangrijk mee te doen?

Deelname aan de Hebon studie is belangrijk, omdat de resultaten gebruikt kunnen worden voor:
  • Meer duidelijkheid over de hoogte van het risico voor een familielid, zodat de één op tijd kan overgaan op regelmatige controle of preventie en de ander zich niet voor niets ongerust maakt. Niet alleen borst- en eierstokkanker bij vrouwen, maar ook borstkanker bij mannen en andere soorten kanker, die in deze families vaker voorkomen, worden hierbij betrokken;
  • Een betere voorlichting over de factoren die mogelijk het persoonlijke risico op een bepaalde leeftijd beïnvloeden. Bepalen genen alles of doen leefgewoonten er ook toe?
  • Meer inzicht in de effectiviteit van regelmatige controles (screening) en de lange termijn gezondheidseffecten van preventieve ingrepen;
  • Een betere afstemming van de behandeling op de erfelijke aanleg. Als duidelijker is hoe een gen kanker veroorzaakt, kan de kanker mogelijk ook beter worden bestreden. Alleen de familieleden zelf kunnen helpen dit voor de jonge en toekomstige generatie te bereiken.
Alleen de familieleden zelf kunnen helpen dit voor de jonge en toekomstige leden van families met een verhoogd risico op borst- en/of eierstokkanker te bereiken.

Transparantie
Via deze website willen we nu en in de toekomst de transparantie naar u als deelnemer aan de Hebon studie vergroten. Op deze website vindt u (nu of binnenkort):
  • hoe het onderzoek in zijn werk gaat;
  • hoeveel mensen aan de studie meedoen;
  • welke gegevens worden verzameld;
  • welke resultaten de studie heeft opgeleverd;
  • welke onderzoeken nu lopen. 
Lees verder onder Afmelden