Toelichting vragenlijst

Plaatjes medicijnen en anticonceptiepillen
In de vragenlijst kunnen vragen worden gesteld over medicijnen of anticonceptiepillen die u nu of in het verleden heeft gebruikt. Het kan lastig zijn om deze namen te herinneren, daarom kunt u hieronder op 2 documenten klikken waarin de plaatjes van verpakkingen worden getoond die u hierbij kunnen helpen.

Plaatjes medicijnen.pdf

Plaatjes-pilsoorten.pdf


Ziekenhuizenlijst

Ook kan er gevraagd worden naar het ziekenhuis waar u b.v. bent geopereerd of waar u een mammogram heeft laten maken. Voor deze vragen kunt u hieronder op de onderstaande lijst klikken. In deze lijst kunt u zoeken op stad en dan het juiste ziekenhuis uitzoeken. Voor elk ziekenhuis staat een nummer, dat nummer kunt u als antwoord bij de vraag noteren.

Nummers ziekenhuizen.pdf


Instructies voor het invullen van de online vragenlijst

Deze instructies kunnen u helpen bij het invullen van de online vragenlijst.
 • Het is de bedoeling dat alleen de persoon aan wie het Hebonnummer is verstrekt de vragenlijst invult.
 • Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer een uur in beslag, maar dit kan per individu verschillen.
 • Uw antwoorden worden onder een codenummer bewaard, zonder naamsgegevens. Toch blijven de gegevens ‘persoonsgegevens’ volgens de wet, die zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
 • Als u alle vragen op een pagina heeft ingevuld, klikt u op de knop ‘verder’. Mocht u een vraag vergeten zijn, dan kleurt in het linkermenu het rondje van die pagina oranje of als het rondje rood kleurt heeft u een fout antwoord gegeven. Zou u bij een oranje of rood rondje terug willen gaan naar de vorige pagina om uw antwoorden te controleren?
 • Mocht u naar een eerdere pagina terug willen bladeren, klikt u op de knop ‘terug’. Deze vindt u ook onderaan de pagina. Of u kunt in het linker menu op de betreffende pagina klikken.
 • Wanneer u twijfelt over het antwoord, wilt u dan uw beste schatting geven? 
 • Bij een aantal vragen kunt u leeftijd of jaartal invullen, omdat de één in leeftijd denkt en de ander in jaren. U hoeft in zo’n geval maar één van beide in te vullen.
 • Als naar een stopdatum wordt gevraagd en u bent niet gestopt (bv. omdat u een medicijn nog steeds gebruikt) vul dan bij stopdatum de datum in waarop u de vragenlijst invult
 • Nadat u op de eerste vraag heeft geklikt en deze heeft beantwoord, kunt u handmatig met de muis naar de volgende vraag gaan of er automatisch met de Tab toets heen springen.
 • Als u uw antwoord wilt corrigeren haalt u eerst het foute antwoord weg en typt dan het nieuwe antwoord in. 
 • Vragen die niet van toepassing zijn worden automatisch overgeslagen. Het is dan wel nodig dat u zoveel mogelijk alle vragen beantwoordt. Wanneer een vraag voor u te confronterend is, kunt u deze natuurlijk wel overslaan. 
 • Wanneer een antwoord onwaarschijnlijk of niet duidelijk is komt er een rood kader om het antwoordveld te staan. Graag dan checken op vergissingen (bv. gewicht: 380 kg ipv 80kg) of andere manier van invullen (bv. ‘20’ kan wel, maar ‘twintig’ geeft een rood kader).
 • Een datum kunt u met cijfers voor de dag, maand en jaar invullen en deze scheiden met een streepje, dus bv. als 1-11-1990.
Lees verder onder Hoe kunt u meedoen?