Links


 • www.borstkanker.nl
  De BorstkankerVereniging Nederland (BVN) streeft naar gelijke toegang tot de zorg voor iedereen. Via de website biedt zij lotgenotencontact en ervaringsdeskundigheid aan. De de werkgroep Erfelijke Borst- en Eierstokkanker is een onderdeel van de BVN.
 • www.brca.nl
  De werkgroep Erfelijke Borst- en Eierstokkanker geeft u informatie over allerlei aspecten waar u mee te maken kunt krijgen als u (mogelijk) belast bent met erfelijke borst- en/of eierstokkanker. Ook is er een Platform waar u online in contact met lotgenoten kunt komen en vragen kunt stellen. De website van de belgische zelfhulpgroep is www.brca.be
 • www.erfelijkheid.nl
  Website van het Erfocentrum (www.erfocentrum.nl) over erfelijkheid, erfelijke aandoeningen en genetisch onderzoek. Het Erfocentrum is een non-profitorganisatie.
 • www.kwfkankerbestrijding.nl
  KWF Kankerbestrijding is de stuwende kracht achter kankerbestrijding in Nederland, met als doel minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.
 • www.kanker.nl De website kanker.nl is o.a. een initiatief van de KWF Kankerbestrijding. Op deze website is veel informatie te vinden voor onder meer patiënten en naasten. De informatie is wetenschappelijk onderbouwd, betrouwbaar en onafhankelijk.
 • www.olijf.nl
  Olijf is hét netwerk van vrouwen met gynaecologische kanker in Nederland. Olijf biedt steun in de vorm van lotgenotencontact tijdens alle fasen van het ziekteproces, geeft voorlichting en informatie op basis van ervaringsdeskundigheid aan al haar doelgroepen en behartigt de belangen van vrouwen met gynaecologische kanker bij andere partijen in de zorgsector.
  Olijf wil het contact tussen lotgenoten zoveel mogelijk bevorderen. Het forum (forum.olijf.nl) is een goede plek voor lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen. Op de website is actuele informatie te vinden over gynaecologische kanker alsmede ervaringsverhalen.
  Met alle activiteiten draagt Olijf bij aan het doorbreken van het taboe rond gynaecologische kanker.
 • www.oncoline.nl
  Oncoline.nl is een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en bevat alle actuele richtlijnen voor de oncologische en palliatieve zorg. Onder regie en met ondersteuning van IKNL worden de richtlijnen onder verantwoordelijkheid van de relevante beroeps- of wetenschappelijke verenigingen ontwikkelt. IKNL implementeert en evalueert het gebruik van de richtlijnen in de praktijk.
 • www.pinkribbon.nl
  Stichting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie die aandacht vraagt voor borstkanker. Zij heeft als doel het aantal mensen dat borstkanker krijgt te verminderen, vroege diagnose te bevorderen en de zorg voor patiënten en hun naasten te verbeteren. Pink Ribbon tracht haar doelstellingen te bereiken door:
  1. Voorlichting;
  2. Het financieren van psychosociale zorgprojecten; en
  3. Het financieren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van preventie/vroege opsporing en op het gebied van zorg/kwaliteit van leven
 • www.sistershope.nl
  Door het organiseren van evenementen, zamelt de stichting 'A Sister's Hope' geld in voor onderzoek naar borstkanker. Daarnaast proberen zij goede voorzieningen te creëren voor een ieder met borstkanker.
 • www.ladiesrunrotterdam.nl
  De Ladiesrun is een jaarlijks terugkerend hardloopevenement waarbij je met deelname een bijdrage levert aan de stichting Pink Ribbon. Pink Ribbon financieert wetenschappelijk onderzoek en projecten op het gebied van behandeling, nazorg en lange termijn effecten van borstkanker. Je kunt je deelname laten sponseren of zelf doneren.