Behandeling eierstokkanker

Hieronder kunt u de onderzoeken vinden die gedaan worden binnen de Hebon studie betreffende het onderwerp behandeling eierstokkanker. U kunt hier bijvoorbeeld vinden waar en waarom een onderzoek wordt uitgevoerd en wat voor soort gegevens er worden gebruikt.

Meer informatie over de behandeling van eierstokkanker kunt u vinden onder 'Behandeling eierstokkanker'


Wordt de overleving van eierstokkanker bij BRCA1 mutatiedraagsters beïnvloed door de plaats van de mutatie op het BRCA1 gen?

Wie doen dit onderzoek?
Dr. Maartje Hooning en dr. Agnes Jager, Erasmus MC - Daniel den Hoed, Rotterdam; dr. Matti Rookus, dr. Frans Hogervorst en dr. Jos Jonkers, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam.

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?
Uit verschillende studies is gebleken dat BRCA1 mutatiedraagsters met eierstokkanker beter reageren op platinum-bevattende chemotherapie dan patiënten zonder BRCA1 mutatie. Algemeen wordt gedacht aan een biologisch mechanisme waarin tumorcellen met een defect BRCA1 gen minder goed in staat zijn om de DNA schade te herstellen die is veroorzaakt door de chemotherapie. Wel is het zo dat ook patiënten met een BRCA1 mutatie vroeg of laat resistentie voor de chemotherapie ontwikkelen. Er wordt gedacht dat er gaandeweg nieuwe mutaties in het BRCA1 gen ontstaan die ervoor zorgen dat het BRCA1 gen weer min of meer functioneel wordt, en de ziekte dan niet meer reageert op de chemotherapie. Wereldwijd zijn er ondertussen vele BRCA1 mutaties beschreven, die over het hele gen verspreid voorkomen. Het is niet bekend of de specifieke plek van de mutatie binnen het BRCA1 gen bepalend is voor de (blijvende) gevoeligheid voor chemotherapie. In deze studie willen we nagaan of de overleving van eierstokkanker bij BRCA1 mutatiedraagsters verschilt afhankelijk van de locatie van de mutatie op het BRCA1 gen.

Welke gegevens worden er voor dit onderzoek gebruikt?
Gegevens over de leeftijd en datum van optreden van eierstokkanker, de behandeling, het beloop over de tijd (inclusief overleving) en informatie over het type mutatie bij de persoon/familie.

Worden Hebon deelnemers hier nog apart voor benaderd?
Nee.

Wat kunnen de gevolgen zijn van de resultaten van dit onderzoek?
Beter inzicht verkrijgen in de gevoeligheid en het optreden van resistentie voor platinum-bevattende chemotherapie bij BRCA1 mutatiedraagsters met eierstokkanker, in relatie tot de plaats van de mutatie binnen het gen, teneinde de behandeling daar eventueel individueel op af te stemmen.

De kenmerken van eierstokkanker bij BRCA mutatiedraagsters in relatie tot het effect van de behandeling en prognose.

Wie doen dit onderzoek?
Dr. C.H.M. van Deurzen, Drs H. van Herk, Dr. H. van Boven, Dr. A. Jager, Dr. S. Linn, Drs. P. Ewing, Erasmus MC- Daniel den Hoed, Rotterdam.

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?
Er is weinig bekend over het bestaan van tumorkenmerken die vaker voorkomen bij eierstokkanker bij vrouwen met een BRCA1 of BRCA2 mutatie, vergeleken met vrouwen die deze mutatie niet hebben. Er zijn aanwijzingen dat deze tumoren bij BRCA mutatie draagsters anders reageren op toegediende behandeling. Het doel van dit onderzoek is om de kenmerken van de eierstoktumoren vast te stellen en te verzamelen. Met deze gegevens kan dan gekeken worden naar verschillen in de reactie op de behandeling en prognose.

Welke gegevens worden er voor dit onderzoek gebruikt?
Informatie over de tumorkenmerken, behandeling en prognose.

Worden Hebon deelnemers hier nog apart voor benaderd?
Nee.

Wat kunnen de gevolgen zijn van de resultaten van dit onderzoek?
Belangrijke verschillen tussen tumoren zullen beter gesignaleerd kunnen worden en in de toekomst kan hier rekening mee worden gehouden in behandelingskeuzes.


Afwijkingen in het DNA van BRCA1 of -2 gemuteerde eierstok-, darm-, alvleesklier-, en maagkanker

Wie doen dit onderzoek?
drs. Philip Schouten, dr. Annemieke Cats, dr. Sabine Linn. Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam.

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?
Tumoren met een BRCA1 of -2 mutatie hebben een defect in reparatie van erfelijk materiaal (DNA). Sommige medicijnen veroorzaken schade die daarom niet gerepareerd kan worden door de tumor. Profielen van afwijkingen in DNA (erfelijk materiaal) van BRCA1 en -2 gemuteerde tumoren zouden gebruikt kunnen worden om respons op die medicijnen te voorspellen.

Welke gegevens worden er voor dit onderzoek gebruikt?
Tumor DNA van eierstok-, maag-, alvleesklier-, en darmtumoren met een mutatie in het BRCA1 of -2 gen.

Worden Hebon deelnemers hier nog apart voor benaderd?
Nee.

Wat kunnen de gevolgen zijn van de resultaten van dit onderzoek?
Een klinische test die respons op therapie gericht op verlies van BRCA1 of -2 voorspelt.