Behandeling borstkanker

Hieronder kunt u de onderzoeken vinden die gedaan worden binnen de Hebon studie betreffende het onderwerp behandeling borstkanker. U kunt hier bijvoorbeeld vinden waar en waarom een onderzoek wordt uitgevoerd en wat voor soort gegevens er worden gebruikt.

Meer informatie over erfelijkheidsonderzoek kunt u vinden onder 'Behandeling borstkanker'


Is er verschil in borstkankeroverleving tussen BRCA1/2 mutatiedraagsters en patiënten die geen draagster zijn?

Wie doen dit onderzoek?
Dr. Marjanka Schmidt, Dr. Matti Rookus en Prof. Dr. Floor van Leeuwen, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam; Dr. Maartje Hooning, Dr. Ir. Mieke Kriege en Dr. Caroline Seynaeve, Erasmus MC – Daniel den Hoed, Rotterdam.

Waarom wordt dit onderzoek gedaan?
Het huidige behandelingsschema voor borstkanker maakt geen onderscheid tussen patienten met een BRCA1/2 genmutatie en patiënten die geen mutatiedraagster zijn. Er komen echter meer aanwijzingen dat BRCA1/2 genmutaties van invloed zijn op het verloop van de ziekte. Dit effect zou kunnen samenhangen met specifieke tumorkenmerken of met een verschil in gevoeligheid van patiënten voor de behandeling. De beschikbare studies over de borstkankerprognose van mutatiedraagsters laten vooralsnog tegenstrijdige resultaten zien. Door deze studie uit te voeren op een grote groep mutatiedraagsters en niet-mutatiedraagsters willen we hier meer duidelijkheid over verkrijgen. We zullen een vergelijking maken tussen deze twee groepen en kijken naar de prognose van borstkanker en of er een verschil is in gevoeligheid voor aanvullende therapieën met medicijnen.

Welke gegevens worden er voor dit onderzoek gebruikt?
Gegevens over de BRCA1/2 mutatiestatus; patiënt-, tumor- en behandelingsgegevens van de borstkanker en gegevensover het klinische beloop (overleving).

Worden Hebon deelnemers hier nog apart voor benaderd?
Nee.

Wat kunnen de gevolgen zijn van de resultaten van dit onderzoek?
Beter inzicht verkrijgen in het effect van verschillende soorten medicijnen bij mutatiedraagsters met borstkanker, wat kan leiden tot een “behandeling op maat”.