Hebon onderzoeken

Er is al veel onderzoek gedaan naar borst- en eierstokkanker & erfelijkheid. Deze wetenschappelijke informatie is de basis voor de huidige advisering over risico's, controles, preventieve operaties en behandeling. Maar er blijft ook nog veel onduidelijk. Het doel van de Hebon studie is om de advisering en zorg voor deze families te verbeteren door meer kennis te verkrijgen over de kankerrisico’s, de oorzaken van kanker (zowel genen als leefgewoonten) en behandelingseffecten.

Op dit deel van de website is een overzicht te vinden van alle lopende, geplande en reeds verrichtte onderzoeken die binnen de Hebon studie zijn uitgevoerd. U kunt hier bijvoorbeeld vinden waarom een onderzoek wordt uitgevoerd en wat voor soort gegevens er worden gebruikt. Per onderwerp kunt u zien welke onderzoeken er worden gedaan. Wanneer de onderzoeken zijn afgerond worden bij 'Onderzoeksresultaten' de uitkomsten van deze onderzoeken beschreven.

De verschillende onderwerpen waarop onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Hebon studie zijn:

Risico's op kanker

Leefgewoonten en ander risicofactoren

Erfelijkheidsonderzoek

Controles

Preventieve operaties

Behandeling borstkanker

Behandeling eierstokkanker

Mannen en BRCA

Om op de hoogte te blijven van alle vorderingen rondom de lopende Hebon onderzoeken, kunt u zich rechtsonder op de homepage inschrijven voor de Nieuwsbrief.