Risicofactoren voor eierstokkanker

Andere hoofdstukken binnen dit onderwerp: 'Leefgewoonten en risicofactoren' en 'Risicofactoren voor borstkanker'

Risicofactoren voor eierstokkanker in de algemene bevolking
Het risico op eierstokkanker in de loop van het leven ligt in de algemene bevolking op 1%. Als een vrouw een BRCA1 mutatie draagt, heeft zij een risico van 30%-60% om eierstokkanker te krijgen. Draagt zij een BRCA2 mutatie dan is het risico 5%-20% voor eierstokkanker (zie ook ‘Risico voor BRCA mutatie dragers').
Vrouwen die kinderen hebben gekregen hebben een verlaagd risico op eierstokkanker evenals vrouwen die een aantal jaren de orale anticonceptiepil hebben gebruikt (zie www.kanker.nl). Die bescherming tegen de eierstokken is sterker bij langduriger pilgebruik en houdt aan ook na staken van pilgebruik. Wel wordt het risico op borstkanker tijdens pilgebruik licht verhoogd.

Risicofactoren voor eierstokkanker bij vrouwen uit families met een verhoogd risico
Net als het geval is voor borstkanker, lijkt ook eierstokkanker vaker voor te komen in recenter geboren generaties. Welke factoren hierbij een rol spelen zijn nog onduidelijk en dus een belangrijke reden voor onderzoek. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat risicofactoren in de familiair belaste families hetzelfde effect hebben als in de algemene bevolking. Dat dit in absolute zin een hoger risico kan betekenen, wordt hier met een voorbeeld uitgelegd.

Het gebruiken van de anticonceptie pil verlaagt het risico op eierstokkanker, maar het risico op borstkanker is tijdens het gebruik licht verhoogd. Voor BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters, die een verhoogd risico hebben op beide tumoren, is dit een lastige situatie. Voorlopig lijkt er geen reden om de anticonceptiepil af te raden voor jonge vrouwen, al lijkt het wel beter er niet tot ver boven de 30 mee door te gaan. 

Een andere vorm van anticonceptie, sterilisatie, verlaagt het risico op eierstokkanker zonder het risico op borstkanker te veranderen. Dat is dan ook een goede vorm van anticonceptie voor vrouwen met een verhoogd risico op eierstokkanker, die geen kinderwens meer hebben.

Lees verder onder 'Regelmatige controles'