Eierstokkanker

Andere hoofdstukken binnen dit onderwerp: 'Behandeling eierstokkanker'

Eierstokkanker (ovariumcarcinoom) komt veel minder vaak voor dan borstkanker. De kans dat een vrouw eierstokkanker krijgt in de loop van haar leven is ongeveer 1,5%. In 2010 kregen 1400 vrouwen in Nederland deze ziekte. In het beginstadium geeft eierstokkanker zelden klachten, waardoor de ziekte lang onopgemerkt blijft. Daardoor wordt eierstokkanker meestal pas ontdekt als er sprake is van een gevorderd stadium en daardoor niet meer te genezen. Vrouwen die draagster zijn van een BRCA1 mutatie hebben een hoger risico op eierstokkanker, ongeveer tussen de 30 en 60%. Voor vrouwen met een BRCA2 mutatie ligt dit risico tussen de 5% en 20%. Waarschijnlijk ontstaat eierstokkanker niet in de eierstokken, maar in het uiteinde van de eileiders (deze liggen dichtbij de eierstokken). De kankercellen groeien verder uit waarbij de eierstokken betrokken raken. Onderbouwing hiervoor wordt gevonden in het feit dat de cellen van eierstokkanker, zeker bij BRCA mutatiedraagsters, het meeste lijken op cellen afkomstig van de eileiders. Daarnaast is er in de eierstokken nooit een voorstadium van eierstokkanker gevonden. Verder onderzoek hiernaar is nog gaande. Op deze website vatten we eileiderkanker en eierstokkanker samen onder de naam “eierstokkanker”. Hieronder kunt u nog meer lezen over eierstokkanker en de behandeling hiervan ‘Behandeling eierstokkanker'.

De eierstok en eileider
Een eierstok, ook wel ovarium genoemd, is het orgaan waar de eicellen liggen opgeslagen. Een vrouw heeft twee eierstokken; één links en één rechts, gelegen naast de baarmoeder. In de vruchtbare periode komen elke cyclus (om de 3-4 weken) een aantal eicellen tot ontwikkeling, waarvan er zich uiteindelijk één ontwikkelt tot een ”rijpe eicel”. De volwassen eicel komt vrij tijdens de eisprong en kan via de eileider de baarmoeder bereiken. Eierstokkanker heeft niets met de eicellen zelf te maken. Zoals boven aangegeven wordt op dit moment aangenomen dat eierstokken voornamelijk een voedingsbodem zijn voor kankercellen die in het uiteinde van de eileiders zijn ontstaan. Vanuit dit gezichtspunt is het ook begrijpelijk dat kankercellen zich vanaf het begin al door de buikholte kunnen verspreiden, waardoor ook in een vroeg stadium al andere organen in de buik kunnen zijn aangedaan.


Lees verder onder 'Behandeling eierstokkanker'