Behandeling eierstokkanker

Andere hoofdstukken binnen dit onderwerp: 'Eierstokkanker'

Informatie over de behandeling van eierstok- of eileiderkanker in het algemeen is op www.kanker.nl te vinden. In het kort komt het erop neer dat de behandeling meestal bestaat uit een buikoperatie in combinatie met chemotherapie. De manier en de volgorde van behandeling (eerst opereren of beginnen met de chemotherapie) wordt bepaald door het stadium, de uitgebreidheid van de ziekte en eventuele patientenkenmerken. Het behandelplan wordt beslist in samenspraak met een team van specialisten, waarbij steeds een oncologisch gynecoloog (vanuit een academisch centrum) is betrokken. Het stadium wordt bepaald door te kijken naar de plaats van de tumor en de aanwezigheid van doorgroei van de tumor naar andere organen in de buikholte, en/of buiten de buik (bv. longvliezen). Tot nu toe wordt bij de keuze voor chemotherapie geen rekening gehouden met de aanwezigheid van een BRCA1 of BRCA2 mutatie of het voorkomen van eierstokkanker in de familie. Wel is uit onderzoek gebleken dat BRCA mutatiedraagsters juist erg goed reageren op de standaard chemotherapie voor eierstokkanker, met name cis-/carboplatin. Doordat de chemotherapie DNA schade in de kankercellen veroorzaakt die bij een mutatiedraagster moeilijker hersteld wordt. Ook wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de effectiviteit van nieuwe medicamenten specifiek gericht op het DNA herstelmechanisme wat bij mutatiedraagsters aangetast is (bv. PARP remmers). Mogelijk kunnen nieuwe middelen en onderzoeken hiernaar voor extra behandelingsmogelijkheden zorgen bij vrouwen met een BRCA mutatie. Informatie over nieuwe medicijnen en onderzoeken is te verkrijgen via de poliklinieken familiaire/erfelijke tumoren van de academische centra.

X5HFP9PB6o4
Film over de behandeling van eierstokkanker


Lees verder onder 'Mannen en BRCA'