Behandeling borstkanker

Andere hoofdstukken binnen dit onderwerp: 'Borstkanker'

Over de behandeling van borstkanker in het algemeen is op de website, www.kanker.nl meer informatie te vinden. Hieronder zal kort ingegaan worden op de besluitvorming betreffende de behandeling.

Behandeling van borstkanker in het algemeen
De keuze voor behandeling hangt af van:
  1. het stadium van de tumor: wordt bepaald door grootte van de tumor, de aan- of afwezigheid van uitzaaiingen in de oksellymfeklier(en) en de aan- of afwezigheid van uitzaaiingen op afstand.
  2. de tumorkenmerken: er wordt rekening gehouden met de differentiatiegraad (o.a. aspect van de kankercel, aantal celdelingen), aan-/af-wezigheid van oestrogeen en progesteron (= vrouwelijke geslachtshormonen) receptoren en van HER2 receptoren op de borstkankercel.
  3. de leeftijd van de patiënte: is zij jonger dan 35 jaar, voor of na de overgang. 
  4. hoe is haar overige gezondheid?
  5. een eventuele uitslag van klinisch genetisch onderzoek; is zij wel of geen BRCA1/2 mutatie draagster?
  6. Resultaten van eventuele chemotherapie voorafgaand aan de operatie (wel/niet pathologisch complete respons).
De behandeling bestaat meestal uit een operatie van de borst (borstsparend of amputatie) en de oksel (schildwachtklierprocedure of okselkliertoilet), mogelijk aangevuld met bestraling (radiotherapie) en/of behandeling met medicijnen (= systemische therapie). Systemische therapie kan voorafgaand aan de operatie of erna plaats vinden (of beide). Behandeling met medicijnen kan bestaan uit anti-hormonale therapie, chemotherapie, al of niet in combinatie met therapie met trastuzumab en eventueel pertuzumab, of TDM1 (bij overexpressie HER2). Bij de behandeling van borstkanker zijn diverse specialisten betrokken, die in teamverband samenwerken en de behandelingstypes doorspreken en afstemmen. Ook is het mogelijk dat u gevraagd wordt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. 

Bij een voorstadium van borstkanker (‘in situ' carcinoom) wordt een borstoperatie verricht gevolgd door radiotherapie van de borst (indien borstsparend). Een schildwachtklierprocedure is meestal niet nodig omdat een voorstadium van borstkanker niet leidt tot uitzaaiingen in de lymfeklieren. Aanvullende therapie met medicijnen is dan ook niet aan de orde.

MAAprG9xIL0
Film over de behandeling van borstkanker

Behandeling van borstkanker bij BRCA mutatiedraagsters of vrouwen uit een belaste familie (zonder aangetoonde BRCA mutatie)
De lokale behandeling van borstkanker, met name indien er sprake is van een vroeg stadium (voorstadium borstkanker of zonder aantasting van de oksellymfklieren), kan mede bepaald worden door de aanwezigheid van een BRCA1 of BRCA2 mutatie. De vrouw die een BRCA1/2 mutatie draagt heeft namelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van borstkanker in de andere borst (=contralateraal) in een latere fase. In dat geval kan de chirurgische behandeling bestaan uit de behandeling van de zieke borst, maar ook verwijdering van de gezonde borst, uiteraard in overleg met de patiënte. Hiermee kan lokale radiotherapie achterwege gelaten worden, wat bij een borstsparende chirurgie wel nodig zou zijn. Omdat het verwijderen van een (nog) gezonde borst een ingrijpende beslissing en behandeling is, wordt het enkel besproken indien de borstkankerdiagnose in een vroeg stadium wordt vastgesteld.

De behandeling met medicijnen wordt, ook bij BRCA1 en BRCA2 mutatiedraagsters, en bij vrouwen uit een belaste familie, afgestemd op de bovengenoemde factoren: stadium, tumorkenmerken, leeftijd en algemene gezondheid. De borsttumoren bij BRCA1 mutatiedraagsters blijken vaak negatief voor oestrogeen-, progesteron- en HER2 receptoren, de zogenaamde "triple negatieve" tumoren. De tumoren bij BRCA2 mutatiedraagsters hebben geen andere kenmerken dan de tumoren van borstkankerpatiënten zonder erfelijke aanleg. Borstkankers bij vrouwen uit belaste families (waarbij geen mutatie in BRCA is gevonden) onderscheiden zich voor zover bekend ook niet van borstkankers bij vrouwen uit de algemene bevolking.

Er zijn wel aanwijzingen dat de tumoren van vrouwen met een BRCA mutatie specifiek reageren op sommige chemotherapie-medicijnen die bij borstkanker worden gebruikt in vergelijking met borstkankertumoren van vrouwen uit de algemene bevolking. Het is de verwachting dat specifieke medicijnen ontwikkeld en uitgetest zullen worden die mogelijk meer effectief zijn bij personen met een BRCA mutatie.

Lees verder onder 'Eierstokkanker